piatok 28. februára 2014

Creative Mornings Stockholm @ Berns Asiatiska


I am sure that most of you know Creative Mornings, just in case; it is a global series of inspirational morning lectures, free of charge and with breakfast & morning coffee included.
In Stockholm, it starts at 8 am and kicks off the day perfectly! I am very involved with the Slovak mutation of Creative Mornings, Kreatívne ráno, so it was great for me to see the Stockholm version today, with Arash Pendari, who is the CEO of Atflick under VionLabs, a platform currently in development. The platform's aim is to aggregate and make all entertainment (namely films, video and TV content) available in one place. It appears Atflick might become the tool to fight piracy, or rather the means to prevent copying, uploading and downloding illegal media files.
The venue for Creative Mornings Stockholm is Berns Asiatiska, which is the smaller hall within Berns, very similar to the larger one next to it, where the last Pecha Kucha 20x20 took place. Decorated with grandiose chandeliers and mirror-covered walls, bouquets of flowers and full of positive atmosphere.

Som si takmer istá, že Creative Mornings vám bude dobre známe, ale ak by náhodou nebolo, Creative Mornings je globálny formát, ktorý prináša inšpiratívne ranné prednášky so zaujímavými hosťami, v príjemnom a pozitívnom prostredí a s raňajkami a kávičkou grátis.
Štokholmské CM začínajú o ôsmej ráno a skvele odštartujú deň! Ja som stála pri zrode slovenskej mutácie CM, fungujúcej pod názvom Kreatívne Ráno a mala som za tie dva roky na starosti rôzne drobnosti od prekladov, trošky PR až po zodpovednosť za raňajky, čo som si vždy veľmi užívala. Ku CM mám teda všeobecne veľmi pozitívny vzťah a tešila som sa, ako uvidím, aké je to v Štokholme a pod riadnou licenciou. CM Stockholm majú vytvorenú svoju súčasť webovej sociálnej siete s profilmi návštevníkov a informáciami o vystupujúcich.
Dnes na CM vystupoval Arash Pendari, CEO platformy Artflick pod VionLabs, ktorá je momentálne vo vývoji a ktorá má za cieľ vytvoriť rozhranie, ktoré prinesie všetky médiá a zábavu (filmy, hudbu, hry a videá) na jedno miesto a môže tak zabrániť "potrebe" pirátskeho kopírovania týchto médií.
Creative Mornings Stockholms sa odohráva v menšej sále Berns Asiatiska, hneď vedľa tej, v ktorej sa naposledy odohrala Pecha Kucha 20x20. Pre mňa to bola veľká zmena oproti KC Dunaj, urban priestoru s čarovnou terasou. Vďaka grandióznym lustrom, obrovským kyticiam a zrkadlovým stenám má podujatie v Štokholme trošku inú atmosféru, ale rovnako ako v Bratislave, veľmi pozitívnu.

Arash Pendari, CEO of Atflick

Arash Pendari talked interestingly about the 'need' to download or stream illegally, or use pre-paid portals, that are using pirate copies, without us realising they do. He sees the reason for this need in a simple fact; that there is no platform that would have a database big enough, so we wouldn't have to look elsewhere. Once we would know that we can find everything we want to watch here, we wouldn't really mind paying a reasonable price for using it. And thus, we would be able to prevent the cutting down on the pays for the film-makers, wich would make the film industry healthier.

Arash Pendari rozprával o všeobecnej "potrebe" sťahovať alebo streamovať filmy nelegálnou cestou. Tú potrebu pripisuje tomu, že neexistuje jeden oficiálny portál, ktorý by mal dostatočne veľkú databázu médií na to, aby sme nemuseli hľadať inde a často skončiť pri zaobstarávaní nelegálnej kópie. Atflick by teda v budúcnosti mal byť miestom, na ktorom by sme vždy našli obsah, ktorý hľadáme a teda by nám nemalo prekážať zaň platiť rozumnú sumu. Tým pádom by sme zabránili úniku financií z filmového priemyslu a ozdravili ho.


Berns, the venue.Wearing

COS leather handbag and concrete pendant
Leather / Fur Doc Martens


Berns coordinates / súradnice: 59° 19′ 55.8″ N, 18° 4′ 26″ E

& bonus :)

streda 26. februára 2014

Beckmans Designhögskola


   Beckmans College of design is renowned institution, located in the central Stockholm, near Östermalmstorg. 
Beckmans offers full time artistic education on a bachelor level within the fields of Visual Communications, Product & Interior Design and Fashion. As well, they offer Night Courses in all of the fields above. The Night Courses serve as a educational platform for both professionals, who wish to widen their education base within the field and as a preparation for younger students, who wish to enter the college full time later on.
   As Beckmans College of Design claims to be firmly rooted in an artistic foundation, all students of Beckmanns College attend Art classes outside their specialised couses, including drawing, colour, photography, animation, three-dimensional and spatial design, visual communication, and the exploration of various methods and processes. The study programme in Fashion aims to develop a highly artistic and individual, reflexive approach of the students towards their work.
   Thanks to cooperation bettween Beckmans and Fashion Studies on Stockholm University, my class spent a day here with the staff and students from the Fashion department, exploring the environment of the college and looking for possible ways of cooperation between the two institutions. 
   The day was a mixture of presentations and lectures on a topic "Fashion Design Today". It started with a lecture by a former student of both Beckmans and Fashion Studies, Maria Olofsgård Jegeus, who discussed her  experience  in  fashion education, connecting it to her work at H&M, where she was firstly employed as a fashion designer, and now works as a recruiter of young  fashion  designers. During her talk, she defined the contemporary role of a fashion designer and design in general nowadays, as comprehended by Beckmans. There have been many interesting ideas, however, the one that resonates the most is that the designer´s role is to "challenge the trend". The day continued with an interview with the Swedish fashion designer Anders Haal, who has worked as main designer at Ann Sofie Back for a couple of years and has recently started his own brand Anders Haal. Later on, we took a guided tour through the studios of fashion design students.

Vysoká škola designu Beckmans sídli v centre Štokholu, neďaleko Östermalmstorg a poskytuje bakalárske štúdium Vizuálnej komunikácie, Produktového a interiérového designu a Módy. Organizujú aj Večerné kurzy, ktoré poskytujú platformu pre profesionálov, ktorí majú za cieľ rozšíriť si obzory a ako príprava pre mladších študentov, ktorí sa plánujú neskôr prihlásiť na štúdium full time.
   Beckmanns College of Design má korene v umeleckej tvorbe, takže študenti okrem špecializovaných prednášok pre vlastný študijný program absolvujú hodiny umenia: kresby, farby, fotografie, animácie, 3D a priestorového designu et cetera, podobne ako u nás na VŠVU. Študijný program v módnej tvorbe má za cieľ podporovať vysoko umelecký a individuálny prístup študentov k svojej práci.
   Vďaka spolupráci medzi Beckmans a Fashion Studies na štokholmskej Univerzite sme tu ako trieda strávili deň s tunajšími profesormi a študentami módy a objavovali sme možnosti hlbšej spolupráce medzi našimi školami.
   Program bol kombináciou prednášok a prezentácií na tému "Módny design dnes". Deň začal prednáškou od bývalej študentky Beckmans a Fashion Studies, Mariou Olofsgård Jegeus, ktorá opisovala svoje skúsenosti so vzdelávaním v oblasti módy a jeho prepojení na svoju prácu pre H&M, kde pracovala najskôr ako designérka a kde je súčasne zamestnaná na pozícii, na ktorej zháňa designérskych nováčikov, často študentov a zamestnáva ich pre H&M. Počas svojej prednášky definovala rolu súčasného módneho návrhára a designu všeobecne, ako ho chápe Beckmans ako vzdelávacia inštitúcia. Zaznelo mnoho zaujímavých myšlienok, ale najviac zarezonovala tá, že úlohou designéra je "spochybniť trend a pretvoriť ho na niečo stále". Deň pokračoval rozhovorom so švédskym módnym designérom Andersom Haalom, ktorý pracoval pre Ann Sofie Back a neskôr si založil vlastnú značku Anders Haal. Na koniec sme sa šli pozrieť na ateliéry študentov a vypočuli si o ich procese tvorby od jednej zo študentiek.Beckmans Coordinates
59° 20′ 14.64″ N, 18° 4′ 33″ E

Read more:
Beckmans facebook & instaram
& work of fashion designer Hanna Bjorklund, my personal favourite.

pondelok 24. februára 2014

Stadgårdsleden & Södra Järnvägsbron


The original plan this Saturday was to go to Fotografiska gallery to see Elliott Erwitt´s 100 + 1 exhibition as it is approaching its end.
However, the queue was so long we decided to go some other day and just take a walk instead. Great thing about Fotografiska is that from Tuesday till Saturday they are open until 11pm.
The weather was nice this Saturday, it was 6 degrees and the sun was peaking from behind the clouds.
Stadgårdsleden is a walking path on the northern shore of the Södermalm island, running along Fotografiska towards Slussen and meets Södra Järnvägsbron railway bridge, which leads to Gamla Stan. It´s a short walk, just about 1 kilometre.
Coordinates from - to:
59° 19′ 4.03″ N, 18° 5′ 5″ E; 59° 19′ 24.6″ N, 18° 4′ 0.4″ E

Pôvodný plán bolo ísť do galérie Fotografiska na výstavu Elliotta Erwitta 100 + 1, ktorá trvá do druhého marca 2014.
Pred galériou bol ale veľmi dlhý rad, pretože ako som už raz v niektorom poste písala, Švédi veľmi radi využívajú svoje víkendy na takéto kultúrne aktivity. Fotografiska je od štvrtka do soboty otvorená do jedenástej večer, takže času na vynahradenie je ešte dosť.
Počasie je čím ďalej, tým lepšie, už sa vstáva za svetla a v sobotu bolo 6 stupňov, (dnes 9!), aj slniečko sem-tam vykuklo.
Stadgårdsleden je peší chodník na severnom pobreží Södermalmu, vedie popri Fotografiska na Slussen a stretáva sa so Södra Järnvägsbron, železničným mostom, ktorým sa potom dá dostať na Gamla Stan. Takáto prechádzka je dlhá asi kilometer.
Súradnice začiatok a koniec:
59° 19′ 4.03″ N, 18° 5′ 5″ E; 59° 19′ 24.6″ N, 18° 4′ 0.4″ EWearing

COS wool scarf, cotton trousers and leather handbag
Roxy sunnies
Leather / Fur Doc Martens