štvrtok 20. augusta 2015

Sommrig


Summery! Yes! That´s what I said to everyone; wait for the August, that´s when the summer will arrive to Stockholm. And it did.
I went home to Slovakia for a month in July and it was fantastic and then I came back to Stockholm, back to second home, work and all.
But perhaps I could rewind to about April/May. This was such a busy time! I was finishing my masters thesis on the parallels between fashion and architecture, with focus on the concept of timelessness, researching the architectonical tendencies of minimalism and modernism. At the same time, I was working full time. It was busy, but I thoroughly enjoyed both and that gave me the every-day energy and enthusiasm. Plus, I am a super result-driven type, so if the results turn to be as I planned, it fills me up with adrenalin and I get happy easily. I must say though, it was really good to be finished with the uni though.
And now I´m a double Master :D -of climbing trees and skateboarding inb Nynäshamn.

...

Letný! Konečne. Ale ja som to hovorila všetkým, ktorí sa sťažovali, že je v Štokholme zima: "Počkajte do Augusta, potom budeme mať leto". Aj sa tak stalo, našťastie! :) Po mesačnej dovolenke doma na Slovensku (prerušenej týždňovou služobkou v Paríži) som sa vrátila do druhého domova a leto prišlo so mnou.
Ale asi by som sa mala vrátiť späť v čase asi k Aprílu. Vtedy som dokončovala diplomovku o paralelách medzi módou a architektúrou, sústrediac sa na ideu nadčasovosti vychádzajúcej z architektonických tendencií modernizmu a minimalizmu. A zároveň som pracovala na full-time. Bolo toho vtedy veľa, ale ja som taký samobav a teším sa z blbostí a ešte viac z dôležitých vecí (a darilo sa ísť podľa plánov), takže som mala stále veľa energie a entuziazmu v práci aj vo výskume.
Ale už je to za mnou a som teraz dvojitý Master. V lezení po stromoch a skejtovaní v Nynäshamne, ha.


Coordinates: 58° 54′ 10″ N, 17° 57′ 5″ E

Wearing: BACK sneakers & shorts, me&m tank top, Volcom bikini top